Yükleniyor
e-birlik


Korona Virüs Pandemisi Nedeniyle TESMER Tarafından Alınan Tedbirler
1. Korona virüs pandemisi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, 10 Mayıs 2020 olan staj başlama son tarihi 31 Mayıs 2020 olarak belirlenmiştir. Başvurular, TEOS üzerinden online olarak yapılabilecektir.
Staja giriş sınavında başarılı olan ve staja başlama süresi devam eden adaylardan, Staj Yönetmeliği’nin 16 ve 19’uncu maddeleri kapsamında 1-10 Mayıs döneminde stajını başlatmak isteyen adaylar, korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında 1-31 Mayıs 2020 tarihleri arasında stajlarını başlatabilecekler, staja başlamaya ilişkin ön başvurularını TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden yapabilecekler ve yaşamın normal akışına dönmesinden itibaren duyurulacak olan tarihler arasında stajın başlamasına ilişkin evrakları kayıtlı oldukları Odaya sunabileceklerdir.
 
2. T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından 18 Mart 2020 tarihinde açıklanan korona virüs salgınının etkilerini azaltmak için hayata geçirilen “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi” içerisinde yer alan ve T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulamaya alınan “Kısa Çalışma Ödeneği” kapsamında aday meslek mensuplarının olası mağduriyetlerini önlemek üzere kısa çalışma ödeneği kapsamında SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile eksik gün gerekçesi “18-Kısa Çalışma Ödeneği” olarak bildirilen kısa çalışma süresinde geçen günler staj süresinden sayılacaktır.
 
3. 2017-2018-2019 Eylül dönemlerinde staja başlayan aday meslek mensupları, 31/03/2020 tarihine kadar ödemeleri gereken eğitim katkı paylarını (e-USE), korona virüs salgını nedeniyle 30/06/2020 tarihine kadar ödeyebileceklerdir.
 
Korona virüs pandemisi nedeniyle içinde bulunduğumuz olağanüstü koşullar gözetilerek, sınav ve eğitimlere ilişkin başvuru tarihleri yeni takvim açıklanıncaya kadar ileri tarihlere ertelenmiştir. 

Korona virüs pandemisi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında,
  • 14 - 15 Mart 2020 tarihlerinde yapılacak olan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı’nın,
  • 4 - 13 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılacak olan Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı’nın,
ileri bir tarihe alındığı daha önce duyurulmuştur.
 
Bu tedbirlere ilave olarak, yeni takvim açıklanıncaya kadar
  • 2020/2. dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı
  • 2020/2. dönem Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı
  • 2020/2. dönem Staja Giriş Sınavı
  • 2020/1. dönem Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi
başvuruları da ileri tarihlere ertelenmiştir.