Yükleniyor
e-birlik


RUHSAT HARÇLARI HAKKINDA

15.06.2012 TARİH VE 28324 SAYILI RESMİ GAZETEDE  6322 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA  DAİR KANUN İLE 492 SAYILI HARÇLAR KANUNUN (8) SAYILI TARİFESİNE 'XIV- DENETİM YETKİLENDİRME BELGELERİ VE MÜŞAVİRLİK RUHSAT HARÇLARI BÖLÜMÜ EKLENMİŞTİR.

 

YAPILAN DÜZENLEME İLE BİRLİKTE, YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK RUHSATLARI İLE BAĞIMSIZ DENETÇİ YETKİLENDİRME BELGELERİ  İLK ALINDIKLARINDA MAKTU HARCA TABİ OLACAKTIR.

 

BUNA GÖRE İLK DEFA RUHSAT ALACAK MESLEK MENSUPLARININ HAZIRLAYACAKLARI RUHSAT BAŞVURU BELGELERİNE VE RUHSAT BEDELİNE EK OLARAK    VERGİ DAİRELERİNİN VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ DAİRESİ BİRİMİNE SMMM RUHSAT HARCI OLAN 450,00 TL'Yİ ÖDEDİĞİNE DAİR MAKBUZU ODAMIZA  İBRAZ ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.

TÜRMOB GENELGE2012/3