Yükleniyor
e-birlik


DEFTER KAPANIŞ TASDİKLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
29.03.2013
 

YEVMİYE DEFTERİNİN KAPANIŞ TASDİKİ HAZİRAN AYI SONUNA KADAR UZATILMIŞTIR

 
Değerli Üyemiz,      
                                                                                             
6102 SAYILI Yeni Türk Ticaret Yasasının 64. Maddesinde;  “ Yevmiye Defterinin ve A.Ş. Yönetim Kurulu Karar Defterinin kapanış tasdiki,   hesap döneminin üçüncü ayının (Normal hesap dönemlerinde 31/Mart) sonuna kadar yapılacağı belirtilmiştir.”
 
TÜRMOB ‘ un önderliğinde tüm odalarımızın ortak girişimleri sonucunda;
Yevmiye  Defterinin kapanış tasdikinin Haziran ayının sonuna kadar yapılması konusunda girişimlerde bulunulmuş ve Kanunda değişiklik yapılması konusunda mutabakat sağlanmıştır.
28.03.2013 tarihinde TBMM ‘ de kabul edilen Yasa ile YEVMİYE DEFTERİ ‘ NİN  kapanış onayı; hesap döneminin ALTINCI ayının (Normal hesap dönemlerinde 30/HAZİRAN ) sonuna kadar yapılacağı şeklinde değiştirilmiştir.
 
Buna göre, Türk Ticaret Kanununun 64 üncü maddesinde yapılan değişiklikle Yevmiye defterinin üçüncü aya (MART) kadar olan kapanış onay tarihi altıncı aya (HAZİRAN) uzatılmıştır. 
 
·         Bu yıl yapılacak defter kapanışlarında da bu hükmün uygulanabilmesi
için 01/01/2013 geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.
Bu hükme göre, 2012 YILI YEVMİYE DEFTERİNİN Kapanış onayı 30/HAZİRAN/2013 tarihine kadar yaptırılacaktır.
·         2012 yılına ilişkin A.Ş. Yönetim Kurulu Karar defterinin kapanış onayı ise
bu yıl için   Mart/2013 ayının sonuna kadardır.
 
Diğer taraftan A.Ş Yönetim Kurulu Karar defterlerinin kapanış tasdiki bundan böyle, hesap döneminin birinci ayının (Normal hesap dönemlerinde 31/Ocak) sonuna kadar yapılacağı şeklinde değiştirilmiştir.
 
Bu çerçevede; Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Hayati YAZICI’ ya, İç Ticaret Genel Müdürümüz sayın İsmail YÜCEL’ e ve haklı talebimizin karşılık bulmasındaki sürece katkı veren herkese camiamız adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. 29.03.2013
 
Ahmet HAYVALI
Başkan
 
 
 
 
 
DEFTER KAPANIŞ TASDİKLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1- Samsun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın Açıklaması

 

2- İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın Açıklaması

 

3- TÜRMOB'un Açıklaması